• Redaktionen

Grov påstand om Mustafa Sayegh: "Straffet for voldtægt"

Eks-muslim og værdikriger udsat for grov smædekampagne.

Islam forhindrer integration

Den 35-årige Mustafa ”Musse” Sayegh er selvstændig malermester, musiker, foredragsholder, debattør, politiker, forfatter og stifter af Foreningen Frafalden.

Oprindelig fra Libanon kom han til Danmark som niårig med sine forældre. De endte i Ribe, hvor han voksede op blandt etnisk danske børn, og Sayeghs barndom var således kun sparsomt påvirket af den muslimske tro. Forældrene var moderate ”kulturmuslimer”, og kun når familien fik besøg af andre muslimer, blev det forventet, at Sayegh kunne citere fra Koranen. Som teenager flyttede familien til Kolding, hvor der ventede ham et teenageliv med småkriminalitet i et stærktroende muslimsk miljø, der også senere førte til et ægteskab med en muslimsk kvinde, der varede i otte år.

Mustafa Sayegh valgte at forlade islam ud fra en erkendelse af, at islam forhindrede hans integration i det danske samfund. I en kronikserie beskriver han, hvordan for mange herboende muslimer værner om deres forældres kultur, at de vil forbryde religionskritik og vælger Koranen over grundloven. Dette er ifølge Sayegh én af forklaringerne på, hvorfor integrationen ikke lykkedes.


“Jeg brød mig ikke om, at jeg, hver gang jeg skulle tage en beslutning, skulle overveje, om mine handlinger var halal og haram, af frygt for, at alle andre i ghettoen ville tale dårligt om mig eller min familie,” har Mustafa Sayegh bl.a. udtalt i kronikken, hvortil han tilføjer: “Jeg brød mig ikke om, at min nye omgangskreds forventede, at jeg blandede mig i, hvem min søster måtte date, hvis hun ønskede det. Jeg brød mig ikke om at gå i samlet flok med mine indvandrervenner i byen, vel vidende hvilket truende signal vi sende til alle andre omkring os. Da jeg blev bevidst om, hvordan min kulturelle bagage forhindrede mig i at integrere mig, tog jeg ansvar og undersøgte, hvor min selvopfattelse og mine værdier kom fra. Det var en af grundene til, at jeg forlod islam – ikke bare teologisk, men også identitetsmæssigt.”


Skilsmissen og frafald førte til trusler, bagvaskelse og udstødelse

Da Mustafa Sayegh første gang delte sin historie offentlig, skete det, fordi en rapport fra Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd kunne berette om indvandrerkvinders problemer med at blive skilt. For skønt Sayegh som mand havde nemmere ved at komme ud af sit ægteskab, genkendte han fra sit eget liv den samme udskamning og chikane, der kan opstå i visse muslimske miljøer.


”Når man gifter sig islamisk, så er man nærmest pludselig 'gift med miljøet'. Hele det miljø fik jeg på nakken,” har Sayegh forklaret til BT, mens han også beretter om, hvordan beslutningen om at blive skilt førte til trusler, bagvaskelse, mistænkeliggørelse og udstødelse fra det muslimske miljø, han var en del af. Oplevelserne var i sidste ende med til, at Mustafa Sayegh i 2020 stiftede Foreningen Frafalden, som en ”frivilligt drevet nonprofit-forening, som arbejder for at skabe fællesskab og netværk for eksmuslimer i Danmark.” Med stiftelsen af foreningen begyndte Mustafa Sayegh igen at komme i medierne, hvilket igen fik trusler og tilsviningerne til at blusse op.

Falsk påstand om voldtægt

Selvom Mustafa Sayegh gang på gang har kunnet berette om, hvordan Foreningen Frafalden og hans deltagelse i den offentlige debat har intensiveret truslerne og tilsviningerne af ham, var han dog tirsdag den 2. februar ude med et Facebook-opslag, der illustrerede, hvordan smædekampagnerne imod ham er blevet forsøgt løftet til et ekstremt og alvorligt niveau.


”Siden jeg forlod islam, har denne værdikamp været krystalklar for mig. Før i tiden stod jeg på den helt forkerte side af denne værdikamp. Bundet på mund og hånd, af dogmatisk indoktrinering, offermentalitet, destruktiv gruppedynamik, mangel på mod, men med fællesnævneren, islam,” lægger Sayegh ud i sit opslag, der imidlertid også beretter om, hvordan hans modstandere nu gør brug af mere ekstreme metoder. Dette omfatter ikke kun de sædvanlige trusler, men også falske anmeldelser af hans firma, og Sayegh kan i opslaget desuden berette om, hvordan nogen for ikke længe siden havde fået hans Wikipedia-side opdateret med en falsk påstand om en voldtægt. "Mustafa blev i 2015 straffet for at voldtage en kvinde i Kolding", stod der pludselig på siden, hvilket Wikipedia dog siden har slettet med henvisning til, at der var tale om ”chikane”.


”Om det var en muslim der der skrev det, ved ingen, men jeg er trods alt blevet bagvasket som "bandemedlem" - "zionist" - "narkohandler" og "pizzamand" af muslimer før. Så det er vel nærliggende,” skriver Sayegh så i opslaget og tilføjer: ”Sådan er miljøet. Det muslimske miljø, som man i årevis har ladet få grobund, godt hjulpet af en venstrefløj, som i alt for lang tid, har ladet sig forfører af fortællingen om, hvor udsat muslimer er i DK.”


“Sådan er miljøet. Det muslimske miljø, som man i årevis har ladet få grobund, godt hjulpet af en venstrefløj, som i alt for lang tid, har ladet sig forfører af fortællingen om, hvor udsat muslimer er i DK”


Hug til venstrefløjspolitikere med indvandrerbaggrund

Som et eksempel på venstrefløjens opbakning til det bagvaskende muslimske miljø nævner Mustafa Sayegh f.eks. ”wannabepolitikeren” Petar Socevic, der for nyligt slettede og blokerede de af hans følgere, der ville pointere, hvordan han kun havde delt den halve sandhed i sagen om en undersøgelse, der viste, hvordan visse etniske danske kommunalpolitikere er mindre tilbøjelige til at besvare e-mails fra personer med arabiskklingende navne frem for dem med danske navne. I et forsøg på at høste medlidenhed og opmærksomhed med historien ”glemte” Petar Socevic nemlig at nævne, at også kommunalpolitikere med mellemøstlig baggrund svarede på cirka 20 procentpoint færre henvendelser fra vælgere med etnisk dansk baggrund. Dette, pointerer Mustafa Sayegh, er netop et eksempel på ”løgn og manipulation”, der er med til at forvrænge debatten, og som viser, hvor ”uhæderlig” Socevic er.


Også Sikandar Siddique og det tidl. Enhedslisten-medlem Asmaa Abdol-Hamid får kritik, fordi de ifølge Sayegh ”i årevis har spillet på den samme sang med flotte ord som "mangfoldighed" og "tolerance".” Og faktisk bliver Asmaa Abdol-Hamid i den forbindelse interessant, fordi hun netop nu er en af hovedpersonerne i polemikken om Naser Khader, der netop har politianmeldt Abdol-Hamid samt komikeren Omar Marzouk for injurier, fordi de på Facebook er kommet med udokumenterede påstande og beskyldninger om seksuelle overgreb angiveligt begået af Naser Khader. Dette fortæller desværre en historie om, at vi lever i en tid, hvor selv beskyldninger om alvorlige forbrydelser bliver et våben til at begå karaktermord på de debattører og politikere, der udgør en modstand mod det narrativ, venstrefløjen gør store anstrengelser for at bevare.


193 visninger0 kommentarer

Seneste blogindlæg

Se alle