• Redaktionen

Begår Claus Hjortdal victimblaming?

Opdateret: 17. nov. 2020

Formanden for Skolelederforeningen antyder, at Samuel Paty fremprovokerede sit drab

Victimblaming

For en måneds tid siden fik Danmark en samtykkelovgivning, og netop nu raser sexismedebatten. I den forbindelse hører man det samme begreb igen og igen, ”victimblaming”, der dækker over et forsøg på at give ofret et (med-)ansvar for den forbrydelse eller krænkelse, de har været udsat for. Ret bredt i debatten er det derfor nu accepteret, at det ”aldrig er ofrets skyld”, og en sådan påstand vil de færreste sætte sig imod. En kvinde kan dermed ikke fremprovokere en voldtægt, hvis hun tager en udfordrende kjole på, og hendes lår kan ikke lokke en uopfordret hånd. Men den franske lærer Samuel Paty, der i sidste uge blev bestialsk halshugget i en forstad til Paris, har tilsyneladende selv fremprovokeret sit drab. I hvert fald hvis man fortolker formanden for Skolelederforeningen Claus Hjortdals synspunkt.

Advarer mod Muhammed-tegningerne

I en række medier advarer Claus Hjortdal imod at vise Muhammed-tegningerne i undervisningen: ”Det er ikke skolens opgave at gøre forældre vrede eller elever kede af det ved at vise Muhammed-tegninger i undervisningen,” udtaler han f.eks. til Jyllands-Posten, mens han supplerer at ”det ikke er vores opgave at provokere”. Hjortdal gør det klart, at man ”aldrig må knægte ytringsfriheden med voldstrusler, det er imod hele den demokratiforståelse, vi har i Danmark”, men han mener dog, at skolerne udelukkende skal forsvare ytringsfriheden ved at tale om tegningerne, ikke ved at vise dem.

Hjortdal mener, at de danske skoler spiller en afgørende rolle i den demokratiske dannelse. ”Vi skal sørge for, at børnene kommer til at leve i et demokratisk samfund, det gør vi ikke ved at provokere dem,” udtaler Hjortdal f.eks., hvormed han udstiller en imponerende evne til at være selvmodsigende i én og samme sætning, for hvordan kan man nogensinde lære at eksistere i et demokratisk samfund, hvis man ikke kan magte provokationer? Altafgørende for et demokrati er netop, at man lærer at rumme provokationer og fornærmelser, så både ytrings- og den personlige frihed kan trives. Begynder man at bekæmpe provokationerne, går man imod netop den demokratiske dannelse, Hjortdal taler om, fordi børnene dermed lærer, at de ikke skal forlange ytringsfrihed, men i stedet ytringsbeskyttelse. Og dét ikke fremmer, men ødelægger vores demokratiske frihed.

Ikke en del af pensum

Forholder man sig til Hjortdals argument om ikke at ville provokere, er det også vanskeligt at få øje på fornuft. Fordi tegningerne trods alt er blevet en del af danmarkshistorien, bør de naturligvis indgå i undervisningen på lige fod med alt andet, og det er dermed besynderligt overhovedet at påstå, at lærerne kan ”provokere”. En jødisk elev vil f.eks. kunne opleve en særlig følelsesmæssig foragt ved at se et billede af et hagekors, men dette anvendes ikke som en begrundelse for at lade være. Undervisningen er i den forbindelse neutral, hvorfor ansvaret for at lade sig provokere helt og holdent ligger hos de pågældende elever og forældre.

Det er tydeligt, at Hjortdal forklæder sin selvcensur som hensyn, hvilket er besynderligt, fordi han trods alt ikke udviser betænkeligheder ved f.eks. at undervise i køn, krop og seksualitet, der også kan støde visse grupper. Da en borger på Twitter så indikerede, at Hjortdals logik kunne overføres til undervisning i evolutionsteori, forsvarede Hjortdal sig med følgende bemærkning: ”Evolutionsteorien er en del af vores pensum. Det er Muhammedtegningerne ikke”. Løsningen på ”problemet” lægges dermed fast af Hjortdal selv, nemlig at tegningerne skal være en obligatorisk del af undervisningsmaterialet i Danmark.

Læreren vidste det godt

Det mest rystende ved Hjortdals udtalelser er imidlertid tendensen til ”victimblaming”. I et interview med Berlingske slår han fast, at volden ikke er rimelig, mens han dog alligevel konstaterer: ”Man accepterer ikke et billede af Muhammed, og det vidste læreren godt”. Senere spørger han så: ”Er det nødvendigt at fremprovokere den? (Volden, red.) Det er jo det, der er spørgsmålet lige nu, når lærere siger, de vil have ret til at vise billedet, så vil de også have ret til at skubbe elever fra sig og ret til at gøre nogle forældre vrede og risikere, at nogen griber til en kæp at slå dem med og i værste fald slå ihjel." Hermed er man tilbage ved udgangspunktet af denne artikel: Voldtægt er rigtignok urimeligt, ja, men hvis en kvinde vil have ret til at gå udfordrende klædt, vil de også have ret til at fremprovokere, at en mand skulle få lyst til at voldtage dem. Og fordi Hjortdal anvender præcis den logik, kommer et klart spørgsmål til at stå tilbage: Kan en mand, der ikke vil forsvare vores ytringsfrihed og demokratiske værdier, en mand, der vurderer, at en dræbt lærer har været medansvarlig for sin ulykke, overhovedet varetage et sådant job? Netop det spørgsmål stilles da også af flere på de sociale medier: ”Har I prøvet at kontakte andre fra bestyrelsen i foreningen for at høre, om hans udtalelser er et udtryk for den generelle holdning i foreningen? Jeg håber det ikke. Og jeg håber, han bliver erstattet af en anden på baggrund af dette eklatante ledelsessvigt,” udtrykker én, mens en anden beretter om, at det ikke er første gang, Claus Hjortdal opfordrer til censur: ”I 2015 sagde han det samme til mig og argumenterede samtidig for, at elever i danskundervisningen ikke skal udsættes for passager af Karen Blixen, som kan opfattes som racistiske.”

Skolelederforeningen og landets politikere har nu ikke andet valg end at gå i tænkeboks. Skal man acceptere Hjortdals svigt af lærerens gerning med at oplyse, udfordre og danne, eller skal man acceptere, at demokratiet og vores frihed for alvor har lidt et knæk?

“Når lærere siger, de vil have ret til at vise billedet, så vil de også have ret til at skubbe elever fra sig og ret til at gøre nogle forældre vrede og risikere, at nogen griber til en kæp at slå dem med og i værste fald slå ihjel.”
56 visninger0 kommentarer

Seneste blogindlæg

Se alle